آزمایش خون دیتا سنتر!!

زمایش خون دیتاسنتر!!

🔸دقیقا مثل زمانی که شما به معاینات دوره ای میرین و براتون آزمایش خون مینویسن!
آزمایش را انجام میدین و مثلا میبینین یکی از شاخصها مثلا چربی خون از حد مطلوب بیشتر هست و دکتر برای شما یک طرح اصلاح مینویسه که شامل اصلاح رژیم تغذیه و اصلاح سبک زندگی هست و شما این کارها را با دقت انجام میدین و بعد از یک دوره مجددا آزمایش خون میدین که ببینین چقدر به وضع مطلوب نزدیک شدین، برای دیتاسنتر هم ما ابتدا با استفاده از دستگاه ماهون اقدام به ثبت شاخص های حیاتی مرکز داده میکنیم و بعد با تحلیل نتایج اون آزمایش اقدام به تجویز یک طرح اصلاحی در بخش های حیاتی مرکز داده شما میکنیم.

🔸پس از اجرای طرح های اصلاحی، برای مقایسه نتیجه قبل و بعد از انجام پروژه های بهینه سازی و مدرن سازی مرکز داده، اقدام به انجام مجدد تست ماهون مینماییم و اینطوری شما دقیقا میتونین با اتکا به نمودارهای آماری نشون بدین که چه مقدار در بهبود زیرساخت مرکز داده پیشرفت داشتید.

🔸جریان اصلاح، بهبود، بهینه سازی و مدرن سازی مراکز داده یک جریان مستمر هست

یک نظر بگذارید