ترمو گرافی یا عکاسی حرارتی

عیب هایی که با عکاسی حرارتی نمایان میشود!!👀


🔸#ترموگرافی یعنی با استفاده از دوربین های مخصوص حرارتی بخش های مختلف مرکز داده را عکس برداری میکنیم و با تحلیل عکس ها به بررسی عیب های موجود در مرکز داده میرسیم.

🔸اما ترموگرافی چه نتیجه ای برای ما داره؟
• تجهیزات IT بیش از حد گرم را شناسایی میکنید و عامل آن گرما را کشف میکنید. شاید فن دستگاه خرابه یا باید در مورد بار اون دستگاه بررسی های دقیق تری انجام بدین. کابل کشی نا مناسب میتونه جلوی تبادل هوای داخلی دستگاه را گرفته باشه و اجازه نده دستگاه به درستی خنک بشه.

• کابل های برق و اجزای تابلوهای برق که حرارت نا معقول دارن را شناسایی میکنید.
ممکنه از یک کابل جریان اضافه عبور میکنه و این خودش پتانسیل بروز ریق هست و باید بررسی و اصلاح بشه.

• دمای راهرو گرم و سرد را میتوانید اندازه بگیرید.

• نشت هوای سرد را از طریق درزهای کف کاذب کشف میکنید که با در حالت عادی نمیتونستین تشخیص بدین.

• اگر ایزولاسیون درستی در اتاق انجام نشده باشه، گرمای تابش خورشید را از طریق دیوارها و سقف ها مشاهده کنید.

• فن های خنک کننده که کارایی مطلوبی ندارن را پیدا میکنید.

• تجهیزات فناوری اطلاعاتی را پیدا میکنید که در راهروهای اشتباه نصب شدن و باعث بروز نقطه داغ در مرکز داده شما شدن.

یک نظر بگذارید