مستر دیتاسنتر

ممیزی زیرساخت مراکز داده

ممیزی زیرساخت مراکز داده

ممیزی مراکز داده شامل دو مرحله است: 1- ممیزی اسناد و مدارک  2- ممیزی ساخت دیتاسنتر. مستر دیتاسنتر با تجربه حضور در ممیزی های مراکز داده در سراسر کشور پیشرو در ارائه خدمات ممیزی در هر دو مرحله میباشد. ممیزی های داخلی به شما کمک میکند تا با موارد عدم انطباق مرکز داده خود با استانداردهای بین المللی آشنا شده و در راستای رفع آن، اقدام به تعریف پروژه های اصلاحی نمایید.

آموزش ممیزی داخلی مراکز داده

آموزش ممیزی داخلی مراکز داده

ممیزی داخلی مراکز داده اولین گام برای تهیه مستندات وضعیت موجود در پروژه بهینه سازی و مدرن سازی مراکز داده میباشد. با شرکت در دوره های مستر دیتاسنتر، ممیزی داخلی مراکز داده خود را بر عهده بگیرید و مرکز داده خود را آماده برای انجام ممیزی خارجی و اخذ گواهی نامه نمایید.

 

  سوابق و افتخارات

   

  50 +

  پروژه

  25 +

  تالیف کتاب، مقاله و طرح درس

  15 سال

  سابقه فعالیت

  images
  images
  images
  images
  images
  images
  images
  images
  images