پنج اقدام ساده برای بالا بردن کارایی مرکز داده

 

کارایی مرکز داده به معنای اثربخشی انرژی الکتریکی وارد شده به مرکز داده است
یعنی هر چه قدر بتوانیم مصرف انرژی سربار مرکز داده یا مصارف غیر فناوری را کاهش دهیم مرکز داده کاراتر میشود
مصارف غیر فناوری شامل روشنایی، #کولینگ ، سیستم های امنیتی است
برای کاراتر شدن زیرساخت مراکز داده اقدامات ساده زیر را انجام دهید:
1- نصب پنل خالی در نقاطی که در رک ها تجهیز نصب نشده است باعث جلوگیری از هدر رفتن هوا سرد و اختلاط هوای سرد و گرم در مرکز داده میشود و هزینه خنک سازی شما کمتر میشود
2- اگر سرمایش از طریق کف کاذب توزیع میشود ، باد سرد باید فقط در راهرو سرد از کف کاذب خارج شود بنابراین حتما از بسته بودن تمام منافذ در سایر بخش ها اطمینان حاصل کنید. وجود یک تایل مشبک در خارج از راهرو سرد باعث افت کارایی مرکز داده و افزایش هزینه توان مصرفی شما میشود.
3- اگر از یک درب معمولی برای مرکز داده استفاده میکنید مطمئن باشید که بخش زیادی از انرژی مرکز داده از این راه هدر میرود. درب های مرکز داده باید دارای عایق بندی مناسب در برابر صدا و حرارت باشد.
4- دیوارهای مرکز داده به خصوص اگر دیوار، مجاور ظلع پیرامونی ساختمان و در معرض آفتاب باشد علی الخصوص در اقلیم گرم باید حتما باید با عایق حرارتی ایزوله شود.
5- اگر از سیستم راهرو بسته استفاده میکنید باید ترتیبی بدهید که درب های راهرو بسته به هیچ وجه باز گذاشته نشود چون فلسفه استفاده از این راهرو ها جلوگیری از تداخل هوای سرد و گرم است و باز ماندن درب باعث هدر رفت انرژی میشود.

یک نظر بگذارید