برق مرکز داده

مهم ترین و حساس ترین بخش درطراحی هر مرکزداده، برنامه ریزی کامل و جامع برق و خصوصاً برق تجهیزات IT مرکز است. بطوری که قابلیت پشتیبانی کلیه تجهیزات مرکز را با زیرساختی مناسب و کامل، دارا باشد. در طراحی یک مرکز داده با توجه به سطح Tire مورد نیازآن، سيستم برق طراحي شده باید بگونه‌ای باشد که احتمال قطع برق تجهيزات، به كمترين حد ممكن برسد و از طرفي تامين و توزیع انرژي الکتریکی مورد نياز تجهيزات از امنیت کافی برخوردار باشد. بنابراين قبل از انجام طراحي بايد اطلاعات مورد نياز براي طراحي سيستم برق، جمع‌آوري شود كه مهمترين آنها شامل موارد زير است:
• توان مصرفي تك‌تك تجهيزات
• برآورد توان مورد نیاز مرکز داده
• طراحی شماتیک کلی شبکه برق مرکز داده
• طراحی نقشه تک خطی تابلوهای برق مرکز داده
• طراحی شبکه برق یو.پی.اس مرکز داده(برآورد بار یو.پی.اس مورد نیاز، سایزینگ یو.پی.اس، طراحی تابلوی برق مرتبط)
• سایزینگ دیزل ژنراتور مرکزداده و ساختمان
• طراحی شبکه ارت مرکز داده
• طراحی شبکه روشنایی مرکز داده

طراحي شبکه برق در يک مرکزداده شامل شش بخش مي شود:
• شبکه برق اضطراري UPS (Uninterruptible Power Supply System)
• شبکه ارت
• شبکه روشنايي
• ژنراتور
• تابلو‌هاي برق
• طرح كلي توزيع برق

یک نظر بگذارید